?

Log in

Poland loves to write too
Info. 
20th-Jan-2009 03:11 pm
kimdall
Grupa stworzona została 20 stycznia 2009 roku przez glucoze .

Generalnie grupowe pisanie - kilka osób pisze jedno opowiadanie. Zasady są jak najbardziej nieskomplikowane: jedna osoba pisze jeden odcinek, druga kolejny, etc., oczywiście trzymając się wątku narzuconego przez poprzedniego pisarza, dodając własne zwroty akcji, ewentualnie bohaterów. Komentarze jak najbardziej dozwolone, polecane i tak dalej - więc rozwijaj się z nami na platformie pisarskiej! Yeah.


This page was loaded Feb 25th 2017, 12:31 am GMT.